مراکز فیزیوتراپی

گوهر محمدی نیا کارشناس فیزیوتراپی
شماره نظام پزشکی : ف - 3953

یاسوج ، بلوار شهید قرنی ، خیابان شهیدان شهبازی ، جنب داردخانه صدرا ، کلینیک فیزیوتراپی الهه شفا
تلفن تماس : 09179907181

سولماز غضنفری کارشناس فیزیوتراپی
شماره نظام پزشکی : ف - 6040

یاسوج ، خیابان ستارخان ، ساختمان فاطیما ، طبقه 2 ، واحد 4
تلفن تماس : 09363150255

مائده ترابی
شماره نظام پزشکی :

یاسوج ، هجرت 2 ، خیابان روبروی مدرسه 17 شهریور ، کلینیک فیزیوتراپی هارمونی
تلفن تماس : 09171887826

مریم مظفری پور
شماره نظام پزشکی : ف - 3145

یاسوج ، بلوار قرنی کلینیک تامین اجتماعی بخش فیزیوتراپی
تلفن تماس : 09173430253

طاهره صالحی
شماره نظام پزشکی : ف - 6219

یاسوج ، چهار راه عالیوند ، خیابان جوانمردی پلاک 11
تلفن تماس : 09352793198

فریبا معرف پور
شماره نظام پزشکی :

یاسوج ،
تلفن تماس : 09362356283

سمانه علی نژاد
شماره نظام پزشکی :

گچساران ، خیابان بالادیان ، چهار راه فرمانداری قدیم ، کلینیک فیزیوتراپی خورشید
تلفن تماس :

مهدی عباسی
شماره نظام پزشکی :

گچساران ، خیابان اداره کار قدیم فیزیوتراپی خیام
تلفن تماس : 09176608001

ایمان گرجی پور
شماره نظام پزشکی : ف - 5298

گچساران ، روبروی کلینیک سینا ، مجتمع آریاگان
تلفن تماس : 09010444783

مهدی بابایی خیر آباد
شماره نظام پزشکی :

گچساران ، پشت پاساژ شهرداری ، جنب آزمایشگاه دکتر اسدی ، کلینیک فیزیوتراپی تسنیم
تلفن تماس : 09351349815

فاطمه محمد پور
شماره نظام پزشکی : ف - 4141

گچساران ، بلوار شهید تندگویان ، بیمارستان نفت ، واحد فیزیوتراپی
تلفن تماس : 09177440048

سید حسین کشاورز
شماره نظام پزشکی : ف - 5149

دهدشت ، خیابان سپاه ، روبروی درمانگاه امام سجاد
تلفن تماس : 09173423895

سیده زهره افرازه
شماره نظام پزشکی :

دهدشت ، خیابان سپاه پاسداران ، کلینیک فیزیوتراپی رازی
تلفن تماس : 09175409424

زهرا علی پور
شماره نظام پزشکی : ف - 5174

شهرستان بهمئی ، خیابان دین و دانش ، کوچه ولایت ، کلینیک فیزیوتراپی نهال
تلفن تماس :